SƯU TẦM CÁC ĐIỆU LÝ
(Phần này do T phụ trách, với sự giúp đỡ của An Na)
 
 
Mời các bạn chung vui qua những điệu lý được các soạn giả xử dụng trong các vở tuồng cải lương. Nguồn gốc xuất sứ và âm luật của các điệu lý này vẫn còn trong thời kỳ "tìm hiểu". Quý vị nào biết được hai điểm này muốn chia xẻ, xin "xắn tay áo" giúp đỡ bằng cách gởi điện thư cho tien@vulinh.net.
 
Điệu Lý

Lý Ba Tri

Lý Cái Mơn

Lý Cây Bông

Lý Bông Dừa

Lý Con Khỉ

Lý Con Sáo

Lý Đất Giồng

Lý Chiều Chiều

Lý Chim Xanh

Lý Giao Duyên

Lý Năm Căn

Lý Ngựa Ô Bắc

Lý Sâm Thương

Lý Tòng Quân

Lý Trăng Soi

Lý Son Sắc
Âm Điệu

Bài Tạ

Chiêu Quân

Duyên Kỳ Ngộ

Đoản Khúc Nam Giang

Khốc Hoàng Thiên

Khổng Minh Tọa Lầu

Kim Tiền Bản

Kim Tiền Huế

Lưu Thủy Hành Vân

Mạnh Lệ Quân

Mẫu Tầm Tử

Nam Ai

Nam Ai (Lớp Mái)

Nam Đảo

Nam Xuân

Nặng Tình Xưa

Phi Vân Điệp Khúc

Phong Ba Đình

Phụng Hoàng

Sơn Đông Hướng Mã

Sương Chiều

Sương Chiều - Tú Anh

Tam Pháp Nhập Môn

Trăng Thu Dạ Khúc

Trường Tương Tư

Ú Liu Ú Xáng

Uyên Ương Hội Vũ

Vân Thiên Tường

Vọng Kim Lang

Xang Xừ Líu

Xàng Xê

Xế Xảng