Lý Con Sáo

Không biết con chim Sáo có duyên gì với người dân Việt Nam, mà có đến 5 điệu Lý Con Sáo: Lý Con Sáo miền Bắc, Lý Con Sáo miền Trung, Lý Con Sao xứ Quảng, Lý Con Sáo đất Huế, và Lý Con Sáo miền Nam. Dĩ nhiên là cải lương xử dụng điệu lý của miền Nam.

T vốn không để ý lắm đến điệu lý này, nhưng khi anh Vũ Linh hát với cách đưa hơi dài và mạnh thì nghe hay quá, nên đã "cảm tình" với cái điệu Lý Con Sáo này luôn.Đặc điểm:
   điệu nhạc dịu dàng, buồn. Có 8 câu.
Trích dẫn:
   video Hoàng Hậu 2 Quê Hương với Vũ Linh .


Hỡi ái khanh, sao thổn thức u sầu năm canh?
Lệ buồn đẫm ướt mi xanh?
Hãy bày phân cho Trẫm rõ ngọn ngành
bằng tất dạ chân thành.
Chốn Liêu trào ngọc châu gấm nhung,
phẩm Chiêu Dương nắm ngôi nơi hoàng cung.
Lý do nào ngự thê thở than?
Trẫm không tha ai dám trêu Hồng Loan.


 
Copyright © 2002-2004 by VuLinh.net. All rights reserved.